HomeRankingInkluzywna szkoła
LGBTplusMeOceń szkołę

O projekcie

Przedsięwzięcie realizowane w ramach projektów „Szkoły Przyjazne LGBTQ+” (10.2021-07.2022) oraz „Szkoły Przyjazne LGBTQ+ 2.0” (10.2022-07.2023) finansowanych przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

Active Citizens Fund

Obecnie często statuty szkół zakazują makijażu czy malowania paznokci, ale nie zakazują prześladowania, nie promują inkluzywności nie chronią różnorodności. Co powinno być naszą rzeczywistą troską w szkole? Kolor włosów czy poczucie przynależności? Czy w Twojej szkole można czuć się bezpiecznie? Kto i jak powinien dbać o bezpieczeństwo psychologiczne w szkołach? Co możemy zrobić, żeby było lepiej?

Na te wszystkie pytania odpowiadamy razem z ekspertami i ekspertkami. Zapoznaj się z materiałami!

Pragniemy promować otwartość, włączenie, otoczenie opieką osób o szczególnych potrzebach.

Komu możemy pomóc?

 • uczniom i uczennicom szkół średnich - zaproście nas do swoich szkół, by wspólnie poprawić statut szkoły i razem działać lokalnie na rzecz bezpieczeństwa w szkołach
 • pracownikom szkół średnich - dowiedzcie się, jak działać na rzecz poprawy bezpieczeństwa psychologicznego i fizycznego
 • osobom działającym w samorządach klasowych i szkolnych w szkołach średnich, osób opiekujące się samorządami i organizacjami wspierającymi różnorodność w szkołach
 • osobom działającym w samorządach miast i gmin rodzicom - bo wiemy, że leży wam na sercu bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w szkołach.

Naszymi ekspertami są przedstawiciele osób uczniowskich, nauczycielskich i eksperci z dziedziny prawa i komunikacji społecznej.

Zgłoś swoją szkołę do projektu „Inkluzywna szkoła”, aby działać na rzecz poczucia bezpieczeństwa bez względu na to kim jesteś, jak żyjesz, kim się czujesz.

Napisz do nas: kontakt@growspace.pl.

Inkluzywny statut szkolny czyli jaki?

Cechy inkluzywnego statutu:

 1. 1.
  Statut szkół określa prawa, nakazy i zakazy, które obowiązują nie tylko uczniów, ale także dyrekcję i pozostałych pedagogów.
 2. 2.
  Statut szkoły nie może łamać praw człowieka! (Praw zapisanych w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka)
 3. 3.
  Statut szkoły nie może łamać praw dziecka! (Praw zapisanych w Konstytucji RP)
 4. 4.
  Statut szkoły nie może łamać praw ucznia! (Praw zapisanych w Prawie oświatowym)
 5. 5.
  Statut szkoły nie stoi ponad rozporządzeniami, ustawami, czy Konstytucją.
 6. 6.
  Statut nie może ograniczać prawa do wyrażania własnych poglądów.
 7. 7.
  Statut nie może ingerować w wygląd lub dyskryminować uczniów i uczennice.
 8. 8.
  Statut nie może dopuszczać systemu kar niezgodnych z prawem oświatowym.
 9. 9.
  Statuty nie mogą dyskryminować żadnej grupy uczniów.

Przedsięwzięcie realizowane w ramach projektów „Szkoły Przyjazne LGBTQ+” (10.2021-07.2022) oraz „Szkoły Przyjazne LGBTQ+ 2.0” (10.2022-07.2023) finansowanych przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

Jak wdrożyć inkluzywny statut?

 1. 1.
  Należy przygotować i złożyć wniosek do rady pedagogicznej
 2. 2.
  Rada może przyjąć lub odrzucić wniosek
 3. 3.
  Jeśli rada przyjęła wniosek, rada odpowiada za stworzenie projektu zmian statutowych
 4. 4.
  Projekt przedstawiany jest radzie szkoły
 5. 5.
  Rada może projekt przyjąć lub zlecić dokonanie poprawek
 6. 6.
  Uchwalony statut przesyłany jest przez dyrekcję do organu prowadzącego placówkę
 7. 7.
  Kuratorium ma 30 dni na przyjęcie lub odrzucenie statutu, jeśli jest on niezgodny z prawem
 8. 8.
  Jeśli kuratorium uzna statut za niezgodny z prawem można odwołać się do Ministra Edukacji Narodowej w ciągu 14 dni

Jak interweniować w trudnych sytuacjach?

“Preferowane imię i zaimki”

Szkoła nie wyraża zgody na użycie preferowanych zaimków/imienia, nauczyciel/lka nie używa preferowanych zaimków/imienia.

Opis interwencji

“Dyskryminacja osoby LGBTQ+”

Wychowawca/wychowawczyni klasy jawnie dyskryminuje jedną osobę, ze względu na to, że należy do społeczności LGBTQ+.

Opis interwencji

“Treści dyskryminujące na lekcjach”

Podczas lekcji wdż/biologii prezentowane są treści pomijające/dyskryminujące osoby nieheteronormatywne i niecispłciowe.

Opis interwencji

“Studniówka”

Dyrekcja i grono pedagogiczne nie wyrażają zgody na tańczenie poloneza w parze jednopłciowej podczas studniówki/zaproszenie osoby tej samej płci.

Opis interwencji

“Eventy”

Szkoła nie wyraża zgody na organizowanie jakichkolwiek tęczowych eventów, np. tęczowego piątku, choć inne tematyczne uroczystości mają miejsce

Opis interwencji

“Cyberprzemoc”

Mimo zgłaszania sytuacji w szkole, osoba LGBTQ+ doświadcza cyberprzemocy ze strony rówieśników i rówieśniczek podczas zajęć online.

Opis interwencji

“Koło wsparcia”

Dyrekcja zakazuje założenia nieformalnej grupy, “kółka” wsparcia dla osób LGBTQ+, choć spotkania nie miają się odbywać w ramach jakichkolwiek zajęć.

Opis interwencji

“Mowa nienawiści”

Skarga na nauczyciela/nauczycielkę za homofobiczne/krzywdzące wypowiedzi w kierunku konkretnej osoby.

Opis interwencji

“Pielęgniarka/pielęgniarz”

Pielęgniarka/pielęgniarz szkolny odmawia udzielenia pomocy ze względu na zauważenie tęczowych symboli.

Opis interwencji

“Piętnowanie”

W szkole tolerowane są przejawy przemocy, wyzwiska, piętnowanie osób LGBTQ+ przez uczniów i uczennice.

Opis interwencji

“Pary jednopłciowej w przestrzeni szkolnej”

Szkoła regularnie wyraża niezadowolenie związane z występowaniem pary jednopłciowej w szkołach - kieruje skargi do rodziców, zwraca uwagę na “afiszowanie się” itp.

Opis interwencji

“Oddzielna toaleta dla osoby transpłciowej”

W szkole znajdują się osoby transpłciowe/niebinarne, które ubiegały się o przydzielenie oddzielnej toalety/szatni na lekcje wychowania fizycznego, ich prośby zostały zignorowane.

Opis interwencji

“Pedagog/pedagożka”

Skarga na pedagoga/pedagożkę lub psychologa/psycholożkę za odmowę udzielania wsparcia/odbycia rozmowy z osobą, która jest dyskryminowana przez rówieśników i rówieśniczki ze względu na orientację.

Opis interwencji

“Tęczowe symbole”

Szkoła zakazuje noszenia tęczowych symboli.

Opis interwencji

“Osoba transpłciowa na WF-ie”

Osoba transpłciowa/niebinarna prosi o zmianę grupy na lekcjach wychowania fizycznego.

Opis interwencji

Po co nam inkluzywne statuty?

Inkluzywny statut szkoły to taki, który nikogo nie dyskryminuje i broni osoby uczące i nauczające w szkole przed dyskryminacją, gwarantuje wolność ekspresji i jest podstawą obrony przez nękaniem.

AktualnościO nasKontakt