HomeRankingInkluzywna szkoła
LGBTplusMeOceń szkołę

O projekcie

Przedsięwzięcie zrealizowane w ramach projektu "Szkoły Przyjazne LGBTQ+" finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

Active Citizens Fund

Inkluzywny statut szkolny czyli jaki?

Cechy inkluzywnego statutu:

 1. 1.
  Statut szkół określa prawa, nakazy i zakazy, które obowiązują nie tylko uczniów, ale także dyrekcję i pozostałych pedagogów.
 2. 2.
  Statut szkoły nie może łamać praw człowieka! (Praw zapisanych w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka)
 3. 3.
  Statut szkoły nie może łamać praw dziecka! (Praw zapisanych w Konstytucji RP)
 4. 4.
  Statut szkoły nie może łamać praw ucznia! (Praw zapisanych w Prawie oświatowym)
 5. 5.
  Statut szkoły nie stoi ponad rozporządzeniami, ustawami, czy Konstytucją.
 6. 6.
  Statut nie może ograniczać prawa do wyrażania własnych poglądów.
 7. 7.
  Statut nie może ingerować w wygląd lub dyskryminować uczniów i uczennice.
 8. 8.
  Statut nie może dopuszczać systemu kar niezgodnych z prawem oświatowym.
 9. 9.
  Statuty nie mogą dyskryminować żadnej grupy uczniów.

Jak wdrożyć inkluzywny statut?

 1. 1.
  Należy przygotować i złożyć wniosek do rady pedagogicznej
 2. 2.
  Rada może przyjąć lub odrzucić wniosek
 3. 3.
  Jeśli rada przyjęła wniosek, rada odpowiada za stworzenie projektu zmian statutowych
 4. 4.
  Projekt przedstawiany jest radzie szkoły
 5. 5.
  Rada może projekt przyjąć lub zlecić dokonanie poprawek
 6. 6.
  Uchwalony statut przesyłany jest przez dyrekcję do organu prowadzącego placówkę
 7. 7.
  Kuratorium ma 30 dni na przyjęcie lub odrzucenie statutu, jeśli jest on niezgodny z prawem
 8. 8.
  Jeśli kuratorium uzna statut za niezgodny z prawem można odwołać się do Ministra Edukacji Narodowej w ciągu 14 dni

Jak interweniować w trudnych sytuacjach?

“Preferowane imię i zaimki”

Szkoła nie wyraża zgody na użycie preferowanych zaimków/imienia, nauczyciel/lka nie używa preferowanych zaimków/imienia.

Opis interwencji

“Dyskryminacja osoby LGBTQ+”

Wychowawca/wychowawczyni klasy jawnie dyskryminuje jedną osobę, ze względu na to, że należy do społeczności LGBTQ+.

Opis interwencji

“Treści dyskryminujące na lekcjach”

Podczas lekcji wdż/biologii prezentowane są treści pomijające/dyskryminujące osoby nieheteronormatywne i niecispłciowe.

Opis interwencji

“Studniówka”

Dyrekcja i grono pedagogiczne nie wyrażają zgody na tańczenie poloneza w parze jednopłciowej podczas studniówki/zaproszenie osoby tej samej płci.

Opis interwencji

“Eventy”

Szkoła nie wyraża zgody na organizowanie jakichkolwiek tęczowych eventów, np. tęczowego piątku, choć inne tematyczne uroczystości mają miejsce

Opis interwencji

“Cyberprzemoc”

Mimo zgłaszania sytuacji w szkole, osoba LGBTQ+ doświadcza cyberprzemocy ze strony rówieśników i rówieśniczek podczas zajęć online.

Opis interwencji

“Koło wsparcia”

Dyrekcja zakazuje założenia nieformalnej grupy, “kółka” wsparcia dla osób LGBTQ+, choć spotkania nie miają się odbywać w ramach jakichkolwiek zajęć.

Opis interwencji

“Mowa nienawiści”

Skarga na nauczyciela/nauczycielkę za homofobiczne/krzywdzące wypowiedzi w kierunku konkretnej osoby.

Opis interwencji

“Pielęgniarka/pielęgniarz”

Pielęgniarka/pielęgniarz szkolny odmawia udzielenia pomocy ze względu na zauważenie tęczowych symboli.

Opis interwencji

“Piętnowanie”

W szkole tolerowane są przejawy przemocy, wyzwiska, piętnowanie osób LGBTQ+ przez uczniów i uczennice.

Opis interwencji

“Pary jednopłciowej w przestrzeni szkolnej”

Szkoła regularnie wyraża niezadowolenie związane z występowaniem pary jednopłciowej w szkołach - kieruje skargi do rodziców, zwraca uwagę na “afiszowanie się” itp.

Opis interwencji

“Oddzielna toaleta dla osoby transpłciowej”

W szkole znajdują się osoby transpłciowe/niebinarne, które ubiegały się o przydzielenie oddzielnej toalety/szatni na lekcje wychowania fizycznego, ich prośby zostały zignorowane.

Opis interwencji

“Pedagog/pedagożka”

Skarga na pedagoga/pedagożkę lub psychologa/psycholożkę za odmowę udzielania wsparcia/odbycia rozmowy z osobą, która jest dyskryminowana przez rówieśników i rówieśniczki ze względu na orientację.

Opis interwencji

“Tęczowe symbole”

Szkoła zakazuje noszenia tęczowych symboli.

Opis interwencji

“Osoba transpłciowa na WF-ie”

Osoba transpłciowa/niebinarna prosi o zmianę grupy na lekcjach wychowania fizycznego.

Opis interwencji

Po co nam inkluzywne statuty?

Inkluzywny statut szkoły to taki, który nikogo nie dyskryminuje i broni osoby uczące i nauczające w szkole przed dyskryminacją, gwarantuje wolność ekspresji i jest podstawą obrony przez nękaniem.

AktualnościO nasKontakt