HomeRankingInkluzywna szkołaAktualności
LGBTplusMeOceń szkołę

Powrót do szkół w Warszawie – Informacja Prasowa

📅28.03.2022, 09:50

✍️Zespół Fundacji GrowSPACE

🔗Udostępnij:

W związku z powrotem do nauczania stacjonarnego w roku szkolnym 2021/22, na konferencji prasowej przedstawione zostały najważniejsze rekomendacje dla warszawskiego samorządu oraz szkół w stolicy. Były one wypracowane w oparciu o ponad 20 wywiadów indywidualnych w warszawskich placówkach, które trwały od czerwca br. Ich wyniki są zawarte w raporcie „Warszawska Szkoła po Pandemii” finansowanym przez Biuro Edukacji m.st. Warszawy. Raport zawiera łącznie 24 wytyczne przygotowania do nauczania stacjonarnego.

Opublikowany raport

Warszawska Szkoła po Pandemii to raport zawierający najważniejsze założenia samorządowe na powrót do szkół 2021/22. Całość rekomendacji powstawała w ścisłej współpracy z ekspertami i ekspertkami – m.in. Dorotą Łobodą (Przewodniczącą Komisji Edukacji w Radzie Warszawy), Zofią Grudzińską (liderką ruchu Obywatele Dla Edukacji) oraz Renatą Kaznowską (Wiceprezydent m.st. Warszawy). Rekomendacje samorządowe powstały w oparciu o ponad 20 wywiadów ze stołecznymi szkołami oraz w oparciu o debatę ekspercką. Łącznie raport zawiera 10 wytycznych dla samorządu miasta, 3 dla dzielnic i 11 dla szkół. Dzięki Warszawskiej Szkole po Pandemii, miasto Warszawa wchodzi w nowy rok szkolny przygotowane na stacjonarny powrót do szkół.

Otwórz / pobierz raport klikajac tutaj.

Rekomendacje samorządowe

Zgodnie z raportem zapewnienie sprawnego procesu adaptacji, integracji i dobrej kondycji
zdrowia psychicznego powinno być priorytetem w nadchodzącym roku szkolnym. Obejmujeto najważniejsze założenia:

  • aktywne zapewnianie wsparcia psychologicznego, oraz rekomendowane stworzenie programów prewencyjnych oraz interwencyjnych dla uczniów i uczennic na poziomie całej Warszawy.

  • Na poziomie miejskim kluczowy jest także rozwój platformy EduWarszawa do kontaktu z placówkami i wzbogacenie jej o listę programów organizacji pozarządowych, z których mogą korzystać szkoły.

  • Miasto powinno także położyć nacisk na wyrównanie szans między dzielnicami – zarówno pod kątem posiadanego sprzętu, jak i programów edukacyjnych.

Rekomendacje dla szkół

Szkoły również powinny położyć nacisk na proces integracji i adaptacji nowych roczników.
W tym celu najważniejsze jest:

  • uczniom i uczennicom klas 1-3 powinien być zapewniony możliwie najbardziej zbliżony do normalności początek roku szkolnego. Zgodnie z opinią psycholożki Iwony Janus to właśnie ta grupa jest najbardziej narażona na psychiczne skutki długotrwałego zamknięcia.

  • Szkoły powinny stawiać na diagnozowanie wiedzy, a nie ocenianie. Zamiast sprawdzianów i testów, wiedza powinna być diagnozowana projektowymi metodami pracy.

  • Scenariusze zajęć godziny wychowawczej powinny być wzbogacone o element integracji oraz wiedzy o zdrowiu psychicznym, ponieważ te dwa obszary zostały najbardziej zaniedbane.

Wyniki badania społecznego

Warszawskie badanie było prowadzone wśród dyrektorów, nauczycieli, uczniów, samorządowców oraz ekspertów z ponad 20 stołecznych placówek. Wyniki pokazują, jak ważna jest rola wychowawcza i społeczna szkół. Badania Centrum Edukacji Obywatelskiej wskazują, że u aż 73% uczniów dominuje stres, niepewność i zniechęcenie związane z powrotem do szkół. Tym bardziej kluczowy jest więc sam początek roku, zapewniający warunki do ponownego przystosowania się do nauki w trybie stacjonarnym.

Także o nauczycielem na początku nauczania zdalnego zmagali się z licznymi trudnościami wynikającymi z pracy z wykorzystaniem technologii, których często zupełnie nie znali - aż 47% wskazuje na wyczerpanie okresem pracy zdalnej. Oni również potrzebują wsparcia i przestrzeni do podobnej adaptacji.

Kontakt

Dominik Kuc – koordynator Warszawskiej Szkoły po Pandemii, (+48)518598585, dominik.kuc@growspace.pl

Dorota Łoboda – Przewodnicząca Komisji Edukacji w Radzie m.st. Warszawy, (+48)516094450

O nasTęczowy Piątek