HomeRankingInkluzywna szkołaAktualności
LGBTplusMeOceń szkołę

Darmowa pomoc psychologiczna - Rośnij w Siłę

📅28.08.2023, 11:55

✍️Zespół Fundacji GrowSPACE

🔗Udostępnij:


Młodzież może otrzymać niezbędną pomoc w takich obszarach jak: depresja, lęk, uzależnienie, agresja, fobie, komunikacja w życiu, molestowanie, motywacja, myśli samobójcze, niska samoocena, przemoc, transpłciowość, zaburzenia odżywiania, zespół paniki itp.

Spotkania ze specjalistą_tką odbywają się w formie wideorozmowy. Możliwe jest skorzystanie z maksymalnie pięciu konsultacji przez jedną osobę.

Prosimy o kontakt w tej sprawie na e-mail: rosnijwsile@growspace.pl

Koordynatorką wsparcia psychicznego jest Magdalena Antolczyk.

O nasTęczowy Piątek