HomeRanking
LGBTplusMe

Oceń swoją szkołę

Krok pierwszy

Wybierz szkołę na mapie.

Możesz wyszukać swoją szkołę po nazwie, miejscowości oraz adresie.

Krok drugi

Kliknij „oceń szkołę”.

Wówczas wyświetli się ankieta na temat stosunku szkoły do uczniów i uczennic LGBTQ+.

Krok trzeci

Wypełnij ankietę.

Zajmie Ci to maksymalnie 7 minut. Kiedy odpowiesz na wszystkie pytania, zatwierdź.

Krok czwarty

Zatwierdź odpowiedź.

Twoja ocena zostanie dodana do bazy i będzie uwzględniona w Rankingu!

Wybrana szkoła:

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ADAMA MICKIEWICZA W OLSZTYNIE

1. Jestem:
2. Czy wiesz o obecności osób LGBTQ+ w Twojej szkole?
3. Czy uważasz, że grono pedagogiczne/dyrekcja szkoły/inne osoby pracujące w szkole miałyby coś przeciwko, gdyby para jednopłciowa okazywała sobie uczucia na terenie Twojej szkoły (np. trzymała się za ręce, całowała, przytulała się)?
4. Jak często w przestrzeni Twojej szkoły widzisz przejawy braku tolerancji wobec osób LGBTQ+, takie jak używanie słów np. „ciota, pedał, pedzio, lesba, zboczeniec" jako przezwisko, zaczepki, pobicia, niemiłe komentarze lub wpisy w internetowyc grupach klasowych lub szkolnych)?
5. Czy uważasz, że grono pedagogiczne/dyrekcja szkoły/inne osoby pracujące w szkole miałyby coś przeciwko, gdyby uczeń /uczennica/osoba ucząca się chciały przyjść na studniówkę z osobą tej samej płci?
6. Czy grono pedagogiczne/dyrekcja szkoły/inne osoby pracujące w Twojej szkole zwracają się właściwymi {zgodnymi z odczuwaną tożsamością} zaimkami i imieniem do osób transpłciowych i niebinarnych?
7. Jak często w Twojej szkole widzisz symbole przypisywane osobom LGBTQ+ (np. tęczowa flaga, plakaty, rysunki, przypinki na plecakach itd.)?
8. Jak często w Twojej szkole widzisz symbole negatywne dla osób LGBTQ+ (np. „zakaz pedałowania” itd.)?
9. Czy w Twojej szkole odbywały się akcje w ramach Tęczowego Piątku lub innego, skierowanego do społeczności LGBTQ+ wydarzenia (np. plakat, wspólne zdjęcie, spotkania lub rozmowy na lekcji)?
10. Czy w Twojej szkole były organizowane warsztaty lub inne akcje antydyskryminacyjne, dotyczące osób LGBTQ+ (np. festiwale, pokazy filmowe, dni szkolne, oddzielne lekcje w czasie godziny wychowawczej)?
11. Czy kiedykolwiek widziałxś sytuację, w której grono pedagogiczne/dyrekcja szkoły/inne osoby pracujące w szkole wspierały osobę dyskryminowaną, zareagowały na dyskryminujące zachowania na terenie placówki, poprzez np. próbę wsparcia osoby dyskryminowanej, wyciągnięcie konsekwencji wobec osoby wykazującej dyskryminujące zachowania?
12. Czy kiedykolwiek widziałxeś sytuację, w której grono pedagogiczne/dyrekcja szkoły/inna osoba pracująca w szkole: robi przytyki osobie LGBTQ+; śmieje się z dyskryminujących żartów?
13. Czy w Twojej szkole pracuje chociaż jedna osoba, na którą możesz liczyć w trudnej sytuacji, np. dyskryminacji, doświadczania przemocy, nękania itp.?
14. Czy wiesz o osobie w Twojej szkole, która doświadczyła przemocy PSYCHICZNEJ (np. nękanie słowne, wyzywanie, izolowanie) ZE WZGLĘDU NA PRZYNALEŻNOŚĆ DO SPOŁECZNOŚCI LGBTQ+?
15. Czy wiesz o osobie w Twojej szkole, która doświadczyła przemocy PSYCHICZNEJ (np. nękanie słowne, wyzywanie, izolowanie) Z INNYCH POWODÓW niż przynalezność do społęczności LGBTQ+?
16. Czy wiesz o osobie w Twojej szkole, która doświadczyła przemocy FIZYCZNEJ np. popychanie, bicie, ZE WZGLĘDU NA PRZYNALEŻNOŚĆ DO SPOŁECZNOŚCI LGBTQ+?
17. Czy wiesz o osobie w Twojej szkole, która doświadczyła przemocy FIZYCZNEJ (np. popychanie, bicie) Z INNYCH POWODÓW niż przynalezność do społeczności LGBTQ+?
18. Czy wiesz o osobie w swojej szkole, która doświadczyła cyberprzemocy, np. wyśmiewania w internecie, wykluczania z grup klasowych, tworzenia przez inne osoby ośmieszających treści ZE WZGLĘDU NA PRZYNALEŻNOŚĆ DO SPOŁECZNOŚCI LGBTQ+?
19. Czy wiesz o osobie w swojej szkole, która doświadczyła cyberprzemocy, np. wyśmiewania w internecie, wykluczania z grup klasowych, tworzenia przez inne osoby ośmieszających treści Z INNYCH POWODÓW niż przynalezność do społęczności LGBTQ+?
20. Czy uważasz, że osoby LGBTQ+ powinny móc żyć tak, jak chcą?
21. Czy uważasz, że w Twojej szkole każda osoba może czuć się bezpiecznie?
22. Jak ogólnie oceniasz sytuację osób LGBTQ+ w swojej szkole?
23. Jakie kryteria były dla Ciebie najważniejsze podczas wyboru szkoły średniej? Wskaż 1 główny powód:
Inkluzywna szkołaAktualnościO nasKontakt